Sledujte nás na:
OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY – Výzva III.
Dotace a financování

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY – Výzva III.

Cílem podpory je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Příjem žádostí od 7. 9. 2017 do 22. 12. 2017

Zobrazit více
OPŽP - prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Dotace a financování

OPŽP - prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Dotace podporuje výstavbu sběrných dvorů, pořízení systémů pro sběr a separaci odpadu, výstavbu či modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů, bioplynových stanic, zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu), výroba paliv z ostatních odpadů. Termín výzvy 1.9. - 1.12. 2017

Zobrazit více
OPŽP - 1.3 - povodňová ochrana
Dotace a financování

OPŽP - 1.3 - povodňová ochrana

Cílem této výzvy je zajistit povodňovou ochranu intravilánu např. vytvářením povodňových koryt, tůní, zlepšení morfologie koryta vodních toků, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch - povodňové parky, výstavba ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů), stabilizování a sanace svahových nestabilit, atd.. Termín výzvy: 15.6. - 31.8. 2017

Zobrazit více