MPO - Efekt - 2D systém hospodaření s energií v podobě energetického managementu

MPO - Efekt - 2D systém hospodaření s energií v podobě energetického managementu


Program EFEKT

Aktivita: 2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Cíl podpory:  

 • zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Kdo může žádat:         

 • kraj,
 • podnikatel,
 • města/obce a městské části nad 10 tisíc obyvatel

Termín výzvy:

 • Příjem žádostí do 15.12.2017

Výše a míra podpory:

 • dotace až 500 tis. Kč
 • míra podpory ve výši 70 %

Podporované aktivity zahrnují:

 • Dotace je určena na zavádění opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zdokonalení, případně i certifikaci systému energetického řízení.

 

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:

 • výdaj na tvorbu základních, normou vyžadovaných dokumentů;
 • výdaj na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.;
 • výdaj na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW);
 • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu

Nezpůsobilými výdaji jsou:

 • mzdy zaměstnanců příjemce dotace
 • výdaje uvedené v obecných nezpůsobilých výdajích

Další podmínky:

 • Výsledkem postupných aktivit má být fungující systém energetického řízení na objektech v majetku žadatele splňující požadavky uvedené normy.
 • Dotace se bude vztahovat zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.
 • Dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu a bude se jednat o jednoletou či víceletou formu dotace, což bude upřesněno ve výzvě k podávání žádostí
 • Dotace je v této aktivitě poskytována v rámci režimu de minimis