Komenský 4.0 - Jak učit internet věcí a služeb

Komenský 4.0 - Jak učit internet věcí a služeb


Komenský 4.0 zavádí do českých škol digitalizaci a nové technologie. Připravíme na technologickou revoluci i vaši školu. V rámci programu otevíráme 08.11.2019 (od 9:00 hodin do 15:00 hodin) v Praze následující kurz:

Jak učit internet věcí a služeb

Přihlásit se

Cíl kurzu

Kurz seznamuje účastníky s pojem a možnostmi tzv. internetu věcí a služeb. Účastníci zjistí, jaká data leze měřit a vyzkouší si různé způsoby jejich využití. Mimo teoretické části, čeká na účastníky praktická část, kdy si vyzkouší vytváření vlastní aplikace a předání metodických plánů pro výuku. Kurz využívá vzdělávací platformu BigClown od společnosti Hardwario.

Rámcový obsah kurzu:

 • Úvod (1 hod)
 • Představení Clownopolis od Hardwaria jako ukázkového modulu pro demonstraci IoT
 • Teoretická část (2 hod)
 • Makropohled – Co je internet, co je internet věcí (IoT), jak spolu souvisí a pohled do historie a budoucnosti
 • Mikropohled – Jak internet věcí dělá svět kolem nás chytřejší (bezpečnější, ekologičtější, ekonomičtější a pohodlnější) a jak mění / změní naše životy
 • Klíčové technologie, na kterých internet věcí stojí
 • Možnosti využití IoT stavebnic v prostředí školy
 • Organizace a plánování pracovní činnosti
 • Dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci
 • Jednoduché konstrukční prvky (návrh a sestavení), ověření jejich funkčnosti
 • Využití IoT v domácnosti – elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, bezpečnost a ekonomika provozu
 • Praktická část (4 hod)
 • Seznámení s IoT stavebnicí a souvisejícím hardwarem a softwarem
 • Postavení vlastních IoT řešení:
 • Monitor vnitřního klimatu, Alarm, Měření spotřeby elektřiny/vody
 • Aplikace teoretických poznatků a znalostí na konkrétních IoT řešeních
 • Seznámení s dalšími podpůrnými materiály pro výuku IoT
 • Vzájemné propojování jednotlivých digitálních zařízení
 • Stavebnice (elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž
 • Využití technické dokumentace, příprava vlastního náčrtu
 • Sestavování podle návodu, náčrtu, plánu
 • Zpětná vazba (0,5 hod)
 • Diskuze a nejčastější otázky a odpovědi (0,5 hod)

lektor:

Ing. Alan Fabík

Působí jako lektor IoT. Má za sebou pobyty v zahraničí zaměřené na výuku IoT. Poslední pobyt absolvoval ve Finsku, kde se soustředil na poznávání principů jejich inovativních metod výuky.

Působí na různých řídících a obchodních pozicích přes 25 let, většinou ve společnostech vyrábějících zabezpečovací a komunikační systémy. Byl obchodním ředitelem JABLOTRON ALARMS a.s. a výkonným ředitelem JABLOTRON PROJECTS s.r.o. V roce 2016 opustil Jablotron a založil HARDWARIO - startup vyvíjející IoT stavebnici BigClown, se kterou se na reálných projektech vyučují digitální dovednosti (elektronika, programování, IoT, BigData a 3D tisk). 

Je absolventem FMMI VŠB - Technické univerzity v Ostravě.

Přihlásit se