Rozsáhlý projekt realizovaný za přispění Ministerstva financí

Dotace:  22 794 000,00 Kč

Rozpočet projektu:  32 564 257,69 Kč