Projekt podpořen z Regionálního operačního programu

Dotace:  9 771 868,00 Kč

Rozpočet projektu:  9 771 868,00 Kč