7 kroků k úspěšnému týmu

..., 2. krok - sdělte nám přesně co chcete, 3. krok - zpracujeme analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců a potřeb rozvoje zaměstnavatele, 4. krok - zpracujemé komplexní vzdělávací plán, 5. krok -  nabídneme akreditované ACCON akademie a navazující státní zkoušky 6. krok - vyškolíme pracovníky obcí či měst  nebo pracovníky podniků či firem v řadě samostatných kurzů, 7. krok - postaráme se o bezchybný průběh realizace vzdělávání týmu i spodporou e-learningu.

1. krok je na Vás! ...využijte našich služeb, kontaktujte nás.


Nechte se inspirovat našimi úspěšnými projekty v referencích!

Komplexní poradenské služby v oblasti dotací a financování projektů zajišťuje ACCON managers & partners, s.r.o.

25 let při Vás na cestě k úspěchu!

Zohledňují specifika konkrétních profesí či pracovních pozic. Představují ucelené progamy pro zvýšení odborné kvalifikace a kariérní postup. Výběr nabízených modulů nebo jejich vzájemná kombinace může být pro pracovníka velkou motivací pro další profesní růst či zapojení do cyklického tréninkového procesu. Praktickou výhodou této formy vzdělávání je sdílení praktických zkušeností ostatních účastníků z jiných oblastí veřejné správy, měst, obcí a jiných oborů.

AKREDITOVANÉ PROGRAMY:

MPA - Master of Public Administration (management měst a obcí )

        Cíl školení:  získání znalostí a dovedností o široké agendě měst a obcí od správního řádu přes životní prostředí až po stavební agendu.

        Vzdělávací oblasti:

 1. Řízení obce, managment měst a obcí
 2. Finanční řízení měst a obcí
 3. Dotační management, veřejné zakázky
 4. PR, komunikace s veřejností, práce s medii
 5. Legislativa a právo související s řízením a chodem obce
 6. Krizové řízení obce
 7. Odpady, životní prostředí, EIA
 8. Architektonické (urbanistické) soutěže
 9. Oblast katastru nemovitostí / GIS, územní plánování, správa inženýrských sítí, komunikací

Program je koncipován na dva semestry. Lze jej absolvovat celý nebo jen jednotlivé moduly. Na základě dohody je možná i individuální forma studie a e-learning. Program je zakončen zkouškou a profesním titulem MPA.

 

Manažerská akademie

       Cíl školení: prohlubování a rozvíjení lidských schopností pro vedení a řízení organizace - efektivní vedení týmů, komunikace, zvládání konfliktů, krizové řízení.

       Vzdělávací oblasti:

 1. Vedení týmu
 2. Prevence a řízení konfliktů
 3. Manažerské dovednosti
 4. Rétorika pro manažery
 5. Leadership
 6. Krizové řízení​

Inženýrská akademie - Projektový manažer v investiční výstavbě

      Cíl školení: získáte přehled o celém procesu výstavby od přípravy záměru až po realizaci. Vše si ověříte a vykoušíte na praktických příkladech.

      Vzdělávací oblasti (akreditované Ministerstvem vnitra a MŠMT):

 1. Projektový management
 2. Plánovaní investičních projektů
 3. Příprava investičních projektů
 4. Výběrová řízení
 5. Organizace investičního projektu
 6. Průběh realizace projektu a výstavby
 7. Případové studie a diskuse

Celý program má rozsah 150 hodin s možností výběru jen těch oblastí, kde Vaše organizace vidí potenciál k dalšímu rozvoji. Program je uzavřen zkouškou profesní kvalifikace Manažer projektu dle standardů Národní soustavy kvalifikací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzy zaměřené na rozvoj manažerů, zaměstnanců a celé organizace. Cílem je mimo jiné připravit vnitřní struktury u zákazníka na přerod v "učící se organizaci".

Cíl školení: 

- sebepoznání, rozvoj dovedností ve vazbě na individuální profesní problémy 

- zvládání komplikovaných osob či komplikovaných situací,

- komunikace, sebereflexe

- zvládání času a stresu

- týmová práce 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI OSOBNOSTNÍHO A TÝMOVÉHO ROZVOJE:

 1. Asertivita, sebemotivace, sebereflexe (akreditované Ministerstvem vnitra
 2. Komunikační dovednosti (akreditované Ministerstvem vnitra)
 3. Time managment (akreditované Minitesrstvem vnitra)
 4. Stress managment (akreditované Ministerstvem vnitra)
 5. Týmová spolupráce (akreditované Ministerstvem vnitra)
 6. Mozkový jogging
 7. Budování a rozvoj firemní kultury

 Soubor kurzů může být kombinován nebo doplňován dle potřeb organizace a jednotlivých týmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o soubor vzdělávacích kurzů, které jsou určeny především lektorům, koučům a mentorům uvnitř organizace.

Cíl školení:

- získání znalostí a dovedností, které poslouží k sestavení a přípravě vzdělávacího kurzu a jeho lektorování tak, aby byl atraktivní pro posluchače a měl patřičný znalostní a dovednostní efekt.

- absolventi se naučí řídit školící proces od analýzy vzdělávacích potřeb, přes plánování a realizaci kurzů až pojejich vyhodnocení

- nácvik vzdělávacích metod - jak pracovat na školeních se skupinovými aktivitami, jak být interaktivní, jak vést video trénink a hraní rolí, jak řídit workshop

 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PŘÍPRAVY INTERNÍCH LEKTORŮ A KOUČŮ:

 1. Trénink lektorských dovedností
 2. Metodika vdělávání
 3. Příprava studijních materiálů
 4. Koučování
 5. Mentoring

 

 

 

 

 

 

Soubor vzdělávacích kurzů, které mají za cíl osvojení znalostí a dovedností k získání kontroly nad ekonomickými a finančními procesy ve firmě a zároveň vede k jejich efektivnímu řízení.

Cíl školení: 

- efektivní rozpočtování a plánování, finanční řízení veřejné instituce, obce či města

- přehled o daňových a účetních předpisech

- osvojení si principů a souvislostí mezi manažerským a ekonomickým pohledem na řízení města či obce

 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI FINANČNÍHO A EKONOMICKÉHO ŘÍZENÍ

 1. Daňové a účetní předpisy
 2. Rozpočty a kalkulace
 3. Finanční plánování
 4. Controlling
 5. Finanční řízení

 

Vzdělávací kurzy učí jednoduše a efektivně propagovat záměry a výsledky práce organizace za podpory marketingu a PR. Rozvíjejí znalosti a dovednosti, které pomohou k lepší propagaci města či obce např. v oblasti turistického ruchu a budování dobré pověsti na veřejnosti. Učí strategickým dovednostem a  myšlení v návaznosti na další manažerské kompetence.

Cíl školení:

- získání nových ponatků, přičemž důraz je kladen především na praktickou aplikaci ve veřejné správě

- přehled od základů až po nové trendy v marketingu a PR pro veřejnou správu

- zavádění marketingu a PR s vizí přidané hodnoty 

- budování image a dobrého jména

- rozvíjení komplexní strategické dovednosti a myšlení v dané oblasti 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI MARKETINGU A PR

 1. Tvorba vize a její rozvoj
 2. Kultura organizace
 3. Marketingová strategie
 4. Interní marketing organizace a interní komunikace
 5. PR v praxi
 6. Mediální inteligence
 7. Sociální sítě v marketingu

Aktuality


Více aktualit