7 kroků k úspěšnému financování

..., 2. krok - sdělte nám přesně co chcete, 3. krok - připravme společně projekt s dostatečným časovým předstihem a v požadované kvalitě, 4. krok - vyhledáme vhodný dotační titul a předložíme analýzu dotačních příležitostí, 5. krok - zpracujeme žádost o dotaci ať jste obec či město nebo podnikatel či firma, 6. krok - zajistíme organizaci veřejné zakázky a vybereme vhodné dodavatele, 7. krok - postaráme se o bezchybný průběh realizace i čerpání finančních prostředků.

1. krok je na Vás! ...využijte našich služeb, kontaktujte nás.


Nechte se inspirovat našimi úspěšnými projekty v referencích!

Komplexní poradenské služby v oblasti dotací a financování projektů zajišťuje ACCON managers & partners, s.r.o.

26 let při Vás na cestě k úspěchu!

Máte představu o projektu, který byste chtěli realizovat a chybí Vám finanční zdroje? Chtěli byste vyhledat vhodné dotace z Evropských, národních a krajských fondů? Chcete mít komplexní, ale navíc přehlednou a ucelenou představu o dotačních příležitostech? ..., že máte další nápady a projekty?

Využijte našich služeb! Zpracujeme pro Vás analýzu dotačních příležitostí ZDARMA! Umíme najít finance z různých zdrojů a pokud existuje, nalézt řešení i pro Váš projekt.

7 kroků k úspěchu: 1. krok - definování předmětu a cíle projektu, 2. krok - očekávání uživatelů a připravenost projektu, 3. krok - vymezení alternativních variant řešení, 4. krok - vyhledání vhodných dotací a dalších zdrojů financování, 5. krok - výběr optimální kombinace předmětu a zdroje financování, 6. krok - rozbor udržitelnosti projektu, 7. krok - zpracování cash flow, popř. akčního plánu. Jdete dotoho?


Nechte se inspirovat našimi úspěšnými projekty v referencích! Kontaktujte nás.

Komplexní poradenské služby v oblasti dotací a financování projektů zajišťuje ACCON managers & partners, s.r.o.

26 let při Vás na cestě k úspěchu!

Potřebujete ve své obci rozšířit školu, školku? Vybudovat kanalizaci, vodovod? Chcete mít opravené chodníky, veřejná prostranství a komunikace? Nevíte co s komunálním odpadem? Rádi byste měli více zeleně nebo cyklostezku? A pro děti hřiště a prostor pro volnočasové aktivity? ...a že to není ještě všechno?!

Využijte našich služeb! Nabízíme komplexní poradenství pro financování projektů obcí a měst. Zajišťujeme dotace z EU, národních i krajských fondů.

7 kroků k úspěchu: 1. krok - analýza dotačních příležitostí pro Váš projekt ZDARMA, 2. krok - rozbor všech náležitostí projektu a dotační výzvy, 3. krok - zpracování studie proveditelnosti a kompletace povinných příloh, 4. krok - kontrola úplnosti a podání žádosti o dotaci, 5. krok -  organizace veřejných zakázek pro výběr dodavatelů, 6. krok -  podávání žádostí o platbu a řešení změn v průběhu realizace, 7. krok - zavěrečné vyúčtování akce. Jdete do toho? 


Nechte se inspirovat našimi úspěšnými projekty v referencích! Kontaktujte nás.

Komplexní poradenské služby v oblasti dotací a financování projektů zajišťuje ACCON managers & partners, s.r.o.

26 let při Vás na cestě k úspěchu!

Získali jste dotaci? Blahopřejeme. Sláva, hurá! ..., ale co dál? Ouha, jste na prášky z toho množství požadavků na výběr dodavatelů, povinností, etapových zpráv, závazných i monitirovacích ukazatelů, podávání žádostí o platbu a ještě projekt dobře realizovat a včas dokončit! Nezoufejte, jsme spolehlivým partnerem a máme 25 letou praxi s řízením projektů.

Využijte našich služeb! Postaráme se o bezvadný průběh realizace projektu a bezproblémové čerpání finančních prostředků z přidělené dotace z EU, národních i krajských fondů.

7 kroků k úspěchu: 1. krok - správný výběr kvalifikovaných dodavatelů, 2. krok - kvalitní technický a finanční dozor investora, 3. krok - dohled nad realizací projektu z hlediska administrativní správnosti, 4. krok - zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby, 5. krok - řešení změn v pruběhu realizace s poskytovatelem dotace, 6. krok - závěrečné vyhodnocení akce, 7. krok - příprava dokumentace projektu k archvaci a případným kontrolám, Jdete do toho?


Nechte se inspirovat našimi úspěšnými projekty v referencích! Kontaktujte nás.

Komplexní poradenské služby v oblasti dotací a financování projektů zajišťuje ACCON managers & partners, s.r.o.

26 let při Vás na cestě k úspěchu!

Jste dotovaný nebo veřejný zadavatel? Pro úspěšnou realizaci Vašeho projektu hledáte vhodné kvalifikované a spolehlové dodavatele služeb, dodávek a stavebních prací? Postup organizace výběru dodavatelů je dán zákonem o zadávání veřejných zakázek, pro zakázky mimo zákon pak pravidly pro výběr dodavatelů poskytovatele dotace nebo vnitřní směrnicí zadavatele

Využijte našich služeb! Zorganizujeme veřejnou zakázku a pomůžeme Vám nalézt vhodné dodavatele. Zajistíme výběr pro projekty financované ze soukromých i veřejných zdrojů.

7 kroků k úspěchu: 1. krok - vypracování soutěžních podmínek a hodnotících kriterií, 2. krok - vytvoření návrhu dodavatelské smlouvy, 3. krok - kompletace zadávací dokumentace, 4. krok - vyhlášení veřejné zakázky a asistence v době podávání nabídek, 5. krok - organizace komisí pro otevírání a hodnocení nabídek, 6. krok - přezkoumání splnění kvalifikačních požadavků a vyhodnocení nabídek, 7. krok - uveřejnění výsledků a uzavření smlouvy s dodavatelem. Jdete do toho?


Nechte se inspirovat našimi úspěšnými projekty v referencích! Kontaktujte nás.

Komplexní poradenské služby v oblasti dotací a financování projektů zajišťuje ACCON managers & partners, s.r.o.

26 let při Vás na cestě k úspěchu!

Potřebujete ve své firmě rozšířit výrobu, nakoupit technologie? Vybudovat školicí středisko nebo vývojové centrum? Chcete mít inovované služby a produkty? Nevíte si rady se zavedením výsledků vývoje do výroby a na trh? Rádi byste více uspořili energie a využili obnovitelné zdroje? A pro zaměstnance kvalitní vzdělávání a rozvoj? ...a že to není ještě všechno?!

Využijte našich služeb! Nabízíme komplexní poradenství pro financování projektů podnikatelů a firem. Zajišťujeme dotace z EU, národních i krajských fondů.

7 kroků k úspěchu: 1. krok - analýza dotačních příležitostí pro Váš projekt ZDARMA, 2. krok - rozbor všech náležitostí projektu a dotační výzvy, 3. krok - zpracování studie proveditelnosti a kompletace povinných příloh, 4. krok - kontrola úplnosti a podání žádosti o dotaci, 5. krok -  organizace veřejných zakázek pro výběr dodavatelů, 6. krok -  podávání žádostí o platbu a řešení změn v průběhu realizace, 7. krok - zavěrečné vyúčtování akce. Jdete do toho? 


Nechte se inspirovat našimi úspěšnými projekty v referencích! Kontaktujte nás.

Komplexní poradenské služby v oblasti dotací a financování projektů zajišťuje ACCON managers & partners, s.r.o.

26 let při Vás na cestě k úspěchu!