Obecní úřady a pečovatelské domy bez bariér

Obecní úřady a pečovatelské domy bez bariér


Ministerstvo pro místní rozvoj

Odstraňování bariér v pečovatelských domech a obecních úřadech


 • 117D62200         DT 1 Odstraňovaní bariér v budovách s pečovatelskou službou
 • 117D62200         DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Cíl podpory:    

 • Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

Kdo může žádat:

 • Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Výše a míra podpory:

 • Dotace je poskytována do výše 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč.

Podporované aktivity:

 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 • odstraňování bariér uvnitř budov,
 • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Termín výzvy:

 • 5.11.2019 – 3.2.2020
  Více infrormací v našem letáku ZDE