Nalákejte do svého regionu více turistů

Nalákejte do svého regionu více turistů


MMR-  NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

Cíl podpory:

zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů CR.

Dotační tituly

 • Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit
 • Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
 • Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Kdo může žádat:

 • Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit
  • územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí), organizace zřízené územně samosprávními celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),
  • mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu),
  • oblastní organizace destinačního managementu,
  • geoparky,
  • NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu,
  • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark,
  • církve a náboženské společnosti.
  •  
 • Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
 • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)
 • Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
  • územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí), organizace zřízené územně samosprávními celky (s výjimkou krajských muzeí),
  • provozovatelé turistických informačních center (TIC),
  • geoparky,
  • NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,
  • Organizace destinačního managementu,
  • mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností),
  • církve a náboženské společnosti

Výše a míra podpory:

 • výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč
 • realizace akce je možná do konce roku 2021
 • přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2021
 • celkové náklady (výdaje) akce (projektu) nesmí překročit níže stanovené výše:
 • minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč (včetně povinného marketingu)
 • maximální výše celkových výdajů je 30 000 000 Kč (včetně povinného marketingu).

Termín výzvy:

               5.11.2019 – 5.2.2020


Více infrormací v našem letáku ZDE