Vypracujte ve vaší obci kvalitní území plán

Vypracujte ve vaší obci kvalitní území plán


Vypracujte ve vaší obci kvalitní území plán

Ministerstvo pro místní rozvoj

PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ (11753)

Cíl podpory:

 • Hlavním cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů
 • Věcné cíle programu jsou:
  • zajistit zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území
  • zvýšit počet platných územních plánů v České republice

Kdo může žádat:

 • Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán
  a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce

Výše a míra podpory:

 • 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů na zpracování územního plánu, max. však 400 tis. Kč na jeden územní plán.

Termín výzvy:

 • 11.11.2019 – 11.2.2020

  Více infrormací v našem letáku ZDE