Získejte peníze na zvýšení kvality života a atraktivity obecního prostoru

Získejte peníze na zvýšení kvality života a atraktivity obecního prostoru


MMR - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Program 117 D8220; 117 D8210

Cíl podpory:

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj malých a středně velkých obcí (do 10 000 obyvatel), zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Dotační tituly

 • DT č. 117D8220B  – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • DT č. 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • DT č. 117d8210DPodpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • DT č. 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • DT č. 117d8210I - Podpora dostupnosti služeb
 • DT č. 117d8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Výše a míra podpory:

 • DT č. 117d8210B –60% (min. částka 500 tis., max. 5mil. Kč)
 • DT č. 117d8210B –70% (min. částka 500 tis., max. 5mil. Kč)
 • DT č. 117d8210D –85% (min. částka 100 tis., max. 1,6 mil. Kč)
 • DT č. 117d8210H -70% (min. částka 100 tis., max. 2 mil. Kč)
 • DT č. 117d8210I -70% (min. částka 100 tis., max. 2 mil. Kč)
 • DT č. 117d8210K -70% (min. částka 100 tis., max. 200 tis. Kč)

Kdo může žádat:

obec

Termín výzvy:

 4.12.2019 – 17.2.2020


Více informací o jednotlivých výzvách pro obce do 3000 obyvatel zde

Více informací o jednotlivých výzvách pro obce do 3000 obyvatel zde