Vzdělávání zaměstnanců ACCON GROUP

Vzdělávání zaměstnanců ACCON GROUP


Společnost ACCON managers & partners, s.r.o. zahájila 1. 1. 2020 spolu se svými partnery (ACCON human resources management, s.r.o. a ACCelerator s.r.o.) realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ACCON GROUP.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013279

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem v rámci ACCON GROUP a.s. zejména v projektovém řízení a legislativních oblastech. Celkem bude podpořeno 19 osob. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU. 

Projekt bude ukončen 31. 12. 2021.