IROP i národní dotace skýtají v příštích letech velký potenciál pro regiony

IROP i národní dotace skýtají v příštích letech velký potenciál pro regiony


IROP i národní dotace skýtají v příštích letech velký potenciál pro regiony

Z krize je nutné se proinvestovat. Dotace z EU jsou. Nutné je mít připravené kvalitní projekty.

 V novém Integrovaném regionálním operačním programu pro roky 2021 – 2027 by měly být podporovány oblasti jako je eGovernment a kyberbezpečnost, městská mobilita, včetně infrastruktury pro cyklodopravu, přestupní terminály, veřejná prostranství, Integrovaný záchranný systém, silnice II. třídy, regionální vzdělávání, sociální infrastruktura, zdravotnictví, kultura a cestovní ruch a také komunitně vedený místní rozvoj.

Cílem je, aby největší podíl evropských peněz šel do nemocnic a jejich vybavení. Z tohoto finančního nástroje, který je reakcí na covid, má jít dle Evropské komise 25% také na klimatické cíle.

V národních dotačních programech budou vyhlášeny obdobné dotace jako minulý rok. Stěžejní opět budou dotace na místní komunikace. Výzvy budou vyhlášeny tak jako každý rok průběžně v období říjen až listopad 2020.