OPZ - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce (výzva č. 71)

OPZ - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce (výzva č. 71)


Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa č. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce (výzva č. 71)


Cíl podpory: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce


Kdo může žádat:

 • NNO, poskytovatelé sociálních služeb, obce, dobrovolné svazky obcí, org. zřízené obcemi a kraji

Výše a míra podpory:

 • Výše podpory 500 tis. - 15 mil. Kč (způsobilé výdaje)

Míra podpory:

 • 85% - podnikající subjekty
 • 00% - NNO
 • 95% - ÚSC

Termín výzvy:

 • Příjem žádostí: 28.4.2017 – 31.7.2017, 12 hod

 

Ostatní podmínky


Podporované aktivity zahrnují:


1. Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí

A. Podpora kvality a standardizace včetně vytváření kontrolních mechanismů

B. Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí

C. Nová řešení v sociálních službách a sociální práci

D. Propagace sociální práce

2. Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

A. Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

 • akreditované vzdělávací kurzy
 • odborné stáže
 • kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách

B. Akreditované/certifikované sebezkušenostní výcviky


3. Podpora pečujících osob
Podpora neformálních pečovatelů (fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a dalších osob v rámci sociálního prostředí příjemce příspěvku na péči) a asistentů péče.


Cílové skupiny:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Místo realizace:

 • celá ČR a EU
 • místo dopadu mimo hl. m. Praha