Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek


1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Seminář k novele zákona: https://institut.sovz.cz/seminar/seminar-novela-zzvz-ovz-v-kostce-a-mini-konference-reflexe-zadavatelu-v-cr-na-novelu-videozaznam/

V semináři bylo zmíněno Město Smečno, které již tuto zásadu sociálně odpovědného zadávání použilo při zadávání zakázky na stavební úpravy tělocvičny.

Organizaci a zajištění průběhu této veřejné zakázky - Otevřeného řízení realizoval ACCON.