MPO - Zpracování územní energetické koncepce

MPO - Zpracování územní energetické koncepce


Zpracování územní energetické koncepce

MPO Program EFEKT: Aktivita 2G_2 - Zpracování územní energetické koncepce 2021

Cíl podpory:

 • zpracování územní energetické koncepce, povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Kdo může žádat:

 • statutární města

Termín výzvy:

 • 1.1.2021 - 30.9.2021

Výše a míra podpory:

 • alokace 1 mil. Kč
 • max. dotace 400 tis. Kč
 • míra podpory 50 %
 • dotace spadá pod režim de minimis

Ostatní podmínky

Způsobilé výdaje:

 • výdaj na zpracování koncepce (externí spolupráce, případně odměna zaměstnanci);
 • cestovní výlohy ve výši odpovídající ceně běžného dopravního prostředku (např. vlak, autobus) – musí být doloženo kopiemi jízdních dokladů;
 • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu;
 • telefonní poplatky, připojení na internet;
 • výdaje na tisk;
 • výdaje na grafickou úpravu

 

Nezpůsobilé výdaje:

 • ubytování;
 • stravování;
 • odvody na sociální a zdravotní pojištění

 

Další podmínky:

 • obsah a způsob zpracování ÚEK a obsah a struktura podkladů pro její zpracování jsou stanoveny nařízením vlády o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci, které bylo schváleno usnesením vlády č. 648 ze dne 20. srpna 2015
 • realizace akce se považuje za ukončenou, pokud zástupci MPO vysloví písemně s finální podobou koncepce souhlas, v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - toto stanovisko musí být součástí vyúčtování celé akce