TAČR - Program DELTA 2 – Výzva III

TAČR - Program DELTA 2 – Výzva III


Program DELTA 2 – Výzva III

TAČR Technická agentura České republiky

Cíl podpory: je dvoustranná mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů. Program DELTA 2 je zaměřen na podporu získání poznatků a dovedností, které vedou k novým výrobkům, postupům a službám anebo jejich podstatnému zdokonalení. Podpoří se projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po svém ukončení uvedeny do praxe

Kdo může žádat:         

 • podniky (v roli hlavního uchazeče)
 • výzkumné organizace (pouze jako další účastník)   

Alokace výzvy:

 • 300 000 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • max. míra podpory je 74 %

Termín:

 • plánovaný příjem žádosti o podporu je od 13. 5. 2021 do 14. 7. 2021

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Nlec – léčebný postup
 • Npam – památkový postup  
 • Software
 • Patent
 • Poloprovoz
 • Ověřená technologie
 • Specializovaná odborná databáze  
 • Souhrnná výzkumná zpráva
 • Ostatní výsledky

Ostatní podmínky:

 • Program není tematicky zaměřen, výběr témat je na uchazeči a jeho zahraničním partnerovi. Téma odráží prioritní oblasti aplikovaného výzkumu zapojených lokalit
 • Zahraniční partner podává komplementární návrh projektu ke své zahraniční organizaci
 • Návrh projektu musí být současně podpořen TA ČR i zahraniční organizací
 • Maximální předpokládaná délka projektů podpořených z programu DELTA 2 je 36 měsíců
 • V Common Proposal (Společný návrh projektu) se finanční částky uvádějí v USD, a to v kurzu podle České národní banky ke dni vyhlášení této veřejné soutěže
 • Seznam potvrzených zahraničních partnerů:
 • Alberta – German-Canadian Centre for Innovation and Research (GCCIR),
 •  Čína – Če-ťiang – Zhejiang Science and Technology Department (ZSTD)
 • Čína – Ťiang-su - Jiangsu Provincial Department of Science and Technology
 • Korejská republika – Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT)
 • Korejská republika – Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
 • Tchaj-wan – Ministry of Economic Affairs (MoEA) a Ministry of Science and Technology (MoST)

 

Způsobilými výdaji jsou:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Náklady na subdodávky 
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady 

 

Přílohy k žádosti:

 • Návrh projektu
 • Common Proposal (společný návrh projektu, který podepisují česká i zahraniční strana)
 • Čestné prohlášení o složení konsorcia, v němž uchazeč prohlašuje, zda jsou v projektovém návrhu zahrnutí uchazeči, kteří by naplňovali definici partnerského nebo propojeného podniku a pokud ano, tak zda je zároveň v projektovém návrhu další uchazeč, který tuto definici nenaplňuje
 • Účetní závěrky za poslední tři roky. V případě, že je uchazečem podnik mladší 18 měsíců, musí uchazeč prokázat, že má zajištěné finanční krytí předkládaného projektu a své činnosti, a to doložením finančního plánu. Finanční plán je možné přiložit jako přílohu k elektronickému návrhu projektu