Program INO:EX

Program INO:EX


Program INO:EX

Středočeské inovační centrum

Cíl programu:

 • Program INO:EX je program pro rozvoj inovačního potenciálu středočeských malých a středních firem. Pomůže s financováním inovací stávajících či nových produktů, služeb, ale i s expanzí produktu či firmy na trh.
 • Program otevírá středočeským firmám nové možnosti pro úspěšnou realizaci jejich inovačních projektů, ve vývoji nových řešení a tvorbě prototypů, ověření poptávky u zákazníků a při uvádění produktů na trh nebo tržní expanzi firmy.

Kdo může žádat:

 • malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou s nadpolovičním počtem všech zaměstnanců ve Středočeském kraji, které mají inovativní produkt nebo službu vhodnou k uplatnění i na zahraničních trzích

Podporované aktivity:

 • INO neboli „Inovuj produkt“
  • Podpora aktivit spojených s inovací stávajícího produktu nebo vývoj nového produktu, který řeší potřebu zákazníka a má potenciál být ekonomicky životaschopný.
 • EX neboli „Expanduj na trh“
  • (a) vstup s produktem na trh a ověření,
  • (b) pomoc se vstupem nebo expanzí na trh pro celou firmu

Intenzita podpory:

 • Oblast INO (Inovuj produkt): 50 až 500 tis. Kč
 • Oblast EX (Expanduj na trh): 50 až 200 tis. Kč
 • Jedna firma může získat podporu až 700 tis. Kč.
 • Max. míra podpory: 50 % (v obou případech)
 • alokace programu: 12,6 mil. Kč

Termín programu:

 • od 6. dubna 2021 do vyčerpání prostředků, nejpozději však do 2/2022

Ostatní podmínky:

 • Žadatel musí mít jasnou představu o svém záměru, který je možný s poskytovatelem konzultovat.
 • Žádost se podává přes elektronickou přihlášku, jejímž obsahem jsou vstupní informace o firmě a projektu včetně povinných příloh (čestné prohlášení a rozpočet).
 • Po vyplnění elektronické přihlášky bude probíhat prezentování projektu hodnotící komisi.
 • Klíčovým faktorem úspěšné žádosti jsou výstupy projektu a dosažení přínosu pro firmy.

 

Povinné přílohy k žádosti:

 • Čestné prohlášení
 • Rozpočet