Středočeský kraj - Krajské silnice

Středočeský kraj - Krajské silnice


Krajské silnice

Středočeský kraj

 

Cíl:

 • Cílem nového fondu je zlepšení kvality středočeských silnic.

 

Kdo může žádat:

 • obec se sídlem ve Středočeském kraji
 • dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Středočeském kraji

 

Podporované oblasti:

 • kompletní opravy povrchů silnic ve městech a obcích po výkopech inženýrských sítí
 • pokládka infrastrukturních sítí – kanalizace a vody
 • homogenizované vozovky při podélném nebo příčném uložení inženýrské sítě do pozemní komunikace, která zasahuje do poloviny nebo více než poloviny vozovky v tloušťce 50 mm

 

Intenzita podpory:

 • předpokládaná celková výše alokace: 100 000 000 Kč
 • max. výše dotace pro rok 2021: 600 Kč/m2 homogenizované silnice II. a III. třídy
 • Výše dotace vychází z 50 % průměrných cen.

Termín výzvy:

 • očekávané vyhlášení programu: 5. května 2021

Způsobilé výdaje:

 • Žádosti se týkají projektů s prokazatelně vynaloženými náklady od 1.1.2020.

Ostatní podmínky:

 • Doložení existence smlouvy o opravě, pokládce nebo rekonstrukci infrastrukturní sítě mezi žadatelem a dodavatelem prováděných prací.