MPO - Program Obchůdek 2021+

MPO - Program Obchůdek 2021+


Program Obchůdek 2021+

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl programu: je podpora malých prodejen umístěných v obci do jednoho tisíce obyvatel, nebo v obci do tři tisíce obyvatel, jejíž místní částí mají méně než jeden tisíc obyvatel. Zároveň v této obci, nebo její místní časti, nesmí být v době schválení žádosti o dotaci více než jedna prodejna

Kdo může žádat:         

 • provozovatelé prodejen  
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy

Alokace výzvy:

 • dotace 3 mil. Kč ročně pro jeden konkrétní kraj

Výše a míra podpory:

 • míra podpory max. 100 000 Kč na jednu prodejnu z prostředků MPO

Termín:     

 • příjem žádostí se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • provozní výdaje: mzdy, energie, nájem,
 • remodeling stávajících obchodů včetně nového vizuálu,
 • vybavení novým technickým zařízením,
 • optimalizace provozních nákladů atd. Konkrétní podporované aktivity budou upřesněny ve výzvě programu

Ostatní podmínky:

 • program umožňuje spolufinancování ze strany krajů z národních zdrojů
 • program je reakcí na uvědomění si, že venkovské prodejny jsou významnou součástí života obyvatel malých obcí, zejména v době pandemie COVID-19         
 • podmínkou získání dotace je skutečnost, že obchod je otevřený minimálně pět dnů v týdnu, celoročně a prodává potraviny. Přesné podmínky budou upřesněny ve výzvě, která se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2021
 • program je určený pro zamezení ztrátovosti malých obchodů v obcích a na venkově