TAČR - GAMA 2 - proof of concept

TAČR - GAMA 2 - proof of concept


Potřebujete získat prostředky na sestavení business plánu?

TAČR Technická agentura České republiky

 

Cíl podpory:    

 • V této veřejné soutěži budou podpořeny malé a střední podniky (včetně nově založených), které během půl roku vytvoří studii proveditelnosti.
 • Veřejná soutěž není tematicky omezena. Očekáváme návrhy projektů, které budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a současně inovativním řešením.

Kdo může žádat:

 • podniky  - malé, střední včetně nově založených

Termín výzvy:

 • od 20.1. do 10. 3. 2022

Výše a míra podpory:

 • Alokace výzvy: 23,5 mil. Kč
 • Max. výše podpory: 1 mil. Kč
 • Max. výše podpory: 55 %   

Podporované aktivity zahrnují:

 • Hlavní výstup: Studie proof-of-concept – výstup typu „O“ - ostatní
 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Software
 • Poloprovoz
 • Patent
 • Poloprovoz
 • Souhrnná výzkumná zpráva

Ostatní podmínky

 • trvání projektu max. 6 měsíců do 12/2022
 • Veřejná soutěž není tematicky omezena. Očekáváme návrhy projektů, které budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a současně inovativním řešením.
 • Návrh projektu budou uchazeči vyplňovat v angličtině. Součástí návrhu projektu bude také krátké (minutové) video, kde by uchazeči měli představit návrh projektu.
 • V této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé kategorie nákladů investice

Způsobilými výdaji jsou:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Náklady na subdodávky  
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady  

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

 • Návrh projektu - angličtina
 • Čestné prohlášení za uchazeče
 • Účetní závěrky za 2 uplynulá období, případně finanční plán
 • Odborné předpoklady k řešení projektu
 • Oprávnění k činnosti relevantní k plánovaným činnostem v návrhu projektu
 • Vlastnická struktura za každého uchazeče
 • Propagační video k projektu