OPZ - 2.1 - sociální podnik - výzva 129

OPZ - 2.1 - sociální podnik - výzva 129


Operační program Zaměstnanost

Podpora sociálního podnikání (výzva 129)
 
Cíl podpory:       Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 
Kdo může žádat:
 • OSVČ
 • Obchodní korporace
 • Nestátní neziskové organizace

Výše a míra podpory:

 • Výše podpory 400 tis. – 6 mil. Kč (způsobilé výdaje)
 • 85% z celkových způsobilých výdajů (de minimis)

Termín výzvy:

 • Příjem žádostí: 30.6.2017 – 30.11.2018

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity zahrnují:

A) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik

B) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik

 • Novou aktivitou se rozumí:
  1. podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu,
  2. podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího,
  3. podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,
  4. podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci stávajícího oboru činnosti,
  5. podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu, avšak takovou, jejíž poskytování je jednoznačně vázáno k místu provozovny (např. otevření další kavárny/prádelny na jiném místě apod.).
 • Podporované aktivity:
  1. vytvoření a zachování pracovních míst,
  2. vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a ostatních zaměstnanců sociálního podniku,
  3. marketing sociálního podniku,
  4. provozování sociálního podnikání.

Cílové skupiny:

 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.
 • Osoby se zdravotním postižením.
 • Osoby v nebo po výkonu trestu.
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Azylanti do 12 měsíců od získání azylu
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby
 • Neaktivní osoby (pouze B)
 • Osoby pečující o malé děti (tj. o osoby mladší 15 let) (pouze B)
 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let (pouze B)
 • Lidé mladší 30 let (pouze B)

Místo realizace:

 • Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky (vč. Prahy), ale realizace projektu (sociální podnik) musí být mimo území Hlavního města Prahy.

Přílohy žádosti:

Podnikatelský plán