TREND – podprogram „Technologičtí lídři“

TREND – podprogram „Technologičtí lídři“


TREND – podprogram  „Technologičtí lídři“ –

6. veřejná soutěž

Cíl podpory:  

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.  

Kdo může žádat:      

 • drobní, malí, střední a velcí podnikatelé na území celé České republiky včetně hl. m. Prahy s min. 2-letou historií
 •  výzkumné organizace

Výše a míra podpory:

 • max. 25 mil Kč
 • max. intenzita: 70 % (dle podporovaných aktivit a nastavení projektu)

Termín:      výzva 28.4. 2022 – 16. 6. 2022  

Podporované aktivity zahrnují:

 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Software
 • Poloprovoz, ověřená technologie
 • Pouze v kombinaci s některým z výše jmenovaných budou akceptovány ještě tyto výsledky: P – patent, N – metodika (tj. NmetS, NmetC, NmetA)