MPO - Efekt veřejné osvětlení

MPO - Efekt veřejné osvětlení


Dotační příležitost na Veřejné osvětlení

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Dotační program EFEKT

Cíl podpory:   

 • Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídícího systému veřejného osvětlení v obcích.

Kdo může žádat:         

 • Obec, město, městská část
 • Společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí

Termín výzvy:

 • příjem žádostí do 15.12.2017

Výše a míra podpory:

 • dotace až 2 mil. Kč
 • míra podpory ve výši 50 %

Podporované aktivity zahrnují:

 • Finanční příspěvek je určen na obnovu veřejného osvětlení včetně optimalizace řídicího systému 

Které služby Vám nabízíme:

 • Zhodnocení záměru projektu
 • Vypracování, kompletaci a podání žádosti o dotaci, případné doplnění žádosti dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Pomoc s uzavřením smlouvy s poskytovatelem dotace
 • Organizaci zadávacího řízení
 • Dotační monitoring v průběhu realizace a udržitelnosti projektu
 • Finanční vypořádání akce, závěrečné vyhodnocení akce
 • Další administrativní pomoc v průběhu podání žádosti a realizace projektu

Které služby pro Vás zařídíme:

 • Pasport veřejného osvětlení vč. přehledu stávajícího stavu VO a popis návrhu realizace opatření
 • Energetický posudek či audit
 • Projektovou dokumentaci včetně rozpočtu akce
 • Zatřídění komunikací
 • Další technickou pomoc v průběhu podání žádosti o dotaci a realizace projektu