MPO - Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

MPO - Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu


 

Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

MPO Program EFEKT: Aktivita 2D - Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Cíl podpory:    

 • zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Kdo může žádat:            

 • kraje, obce a městské části nad 5 000 obyvatel, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty

Termín výzvy:

 • příjem žádostí od 1.1.2021 do 30.9.2021

Výše a míra podpory:

 • dotace až 500 tis. Kč
 • míra podpory ve výši 70 %
 • alokace 5 mil. Kč
 • dotace spadá do režimu de minimis

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:

 • výdaj na tvorbu základních, normou vyžadovaných dokumentů;
 • výdaj na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.;
 • výdaj na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW);
 • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu

Nezpůsobilými výdaji jsou:

 • mzdy zaměstnanců příjemce dotace
 • výdaje uvedené v obecných nezpůsobilých výdajích

Další podmínky:

 • výsledkem postupných aktivit má být fungující systém energetického řízení na objektech v majetku žadatele splňující požadavky uvedené normy.
 • dotace se bude vztahovat zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.
 • dotace je poskytována ex ante, jedná se o jednoletou či dvouletou formu dotace