MPO - Brownfieldy

MPO - Brownfieldy


Program „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

MPO

Cíl podpory:    1) Revitalizace zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy (o velikosti do 10 ha);

                                    2) Rekonstrukce objektů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské objekty nebo plochy

Kdo může žádat:            

 • Obce a kraje ležící na území krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského
 • Obce a kraje ležící v hospodářsky problémových regionech dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“

Výše a míra podpory:

 • minimální výše Způsobilých výdajů na jeden Projekt je 1 mil. Kč;
 • maximální výše dotace na jeden Projekt je 50 mil. Kč.
 • kategorie A: sídla do 500 obyvatel do výše 95 % způsobilých výdajů;
 • kategorie B: sídla od 501 do 5000 obyvatel do výše 85 % způsobilých výdajů;
 • kategorie C: sídla od 5001 do 25 000 obyvatel do výše 80 % způsobilých výdajů;
 • kategorie D: sídla nad 25 000 obyvatel do výše 70 % způsobilých výdajů;
 • kategorie E: kraje do výše 60 % způsobilých výdajů

Termín:

 • Příjem žádostí od 10.5.2018 do 10.8.2018

Podporované aktivity zahrnují:

 • regenerace a rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty a vznik nově zrekonstruovaných podnikatelských ploch do velikosti 10 ha
 • stavebně-technická opatření vedoucí k regeneracím technicky nevyhovujících podnikatelských (zemědělských) brownfieldů
 • nákupy nemovitostí typu brownfield, odstranění nevyužitelných staveb, výstavba páteřní infrastruktury, provedení nezbytných terénních úprav, stavební, přípravné a kontrolní práce spojené s projektem
 

 

Ostatní podmínky

Specifické podmínky:

 • v případě Regenerace brownfieldu může dosáhnout dotace ze státního rozpočtu nejvýše 1.500,- Kč/m² regenerované plochy, jedná se o plochu mimo rekonstruované objekty;
 • v případě Rekonstrukce objektu/ů může dosáhnout dotace ze státního rozpočtu nejvýše 15.000,- Kč/m2 hrubé podlažní plochy objektu (v případě jednopodlažní haly vyšší než 6 m bude pro výpočet bodového hodnocení hrubá podlažní plocha znásobena koeficientem 1,5);

Způsobilými výdaji jsou:

 • výkupy nemovitosti – výkup pozemků, výkup objektů (za ceny obvyklé dle znaleckého posudku)
 • Přípravná činnost – znalecký posudek, ekologický audit, průzkumné práce
 • Projekční činnost ve výstavbě – PD ve všech fázích projektu
 • Odstranění nevyužitých staveb
 • Regenerace brownfieldu - příprava ploch pro výstavbu (HTÚ, apod.), výstavba a opravy nezbytné infrastruktury k objektům, sadové úpravy, vynětí ze ZPF
 • Rekonstrukce/modernizace objektů - Rekonstrukce a opravy objektů. Modernizace objektů - zateplení, výměna oken, atd.
 • Inženýrská činnost

Další podmínky:

 • Program zvýhodňuje drobnější žadatele a menší projekty, základní myšlenkou programu je podpořit více drobnějších projektů a přispět tak k pozvednutí regionu jako celku
 • předpokládá se každoroční vyhlašování výzvy až do roku 2021
 • Žádosti o podporu budou podávány ve 4 stupních následujícím způsobem:
  • 1. předběžná žádost, výstupem tohoto stupně je písemné potvrzení Určené organizace;
  • 2. žádost o zařazení Projektu do Programu, výstupem je písemný souhlas Správce programu se zařazením Projektu do Programu nebo zamítnutí žádosti;
  • 3. žádost o registraci Projektu, výstupem je vydání Registračního listu;
  • 4. žádost o poskytnutí dotace, výstupem je vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • První dva stupně žádosti se předkládají do 10.8.2018

Hospodářsky problémové regiony dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“:

 • ORP:
  • Bílina, Bílovec, Bohumín, Broumov, Bruntál, Bystřice nad Pernštejnem, Česká Třebová, Český Těšín, Děčín, Frýdlant, Havířov, Hodonín, Cheb, Chomutov, Jeseník, Kadaň, Karviná, Konice, Králíky, Kraslice, Kravaře, Krnov, Kyjov, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Louny, Mikulov, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Nový Bor, Odry, Orlová, Ostrava, Ostrov, Podbořany, Přerov, Rumburk, Rýmařov, Sokolov, Stříbro, Svitavy, Šternberk, Šumperk, Tanvald, Teplice, Uničov, Ústí nad Labem, Valašské Klobouky, Varnsdorf, Veselí nad Moravou, Vítkov, Vsetín, Zábřeh, Znojmo, Žatec
 • Kraje
  • Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský