ŘEDITEL AHRM KUDLÁČEK: KVŮLI NEDOSTATKU PRACOVNÍKŮ DNES ZAMĚSTNAVATELÉ ŽIJÍ POUHOU PŘÍTOMNOSTÍ a NEROZVÍJÍ KOMPETENCE ZAMĚSTNANCŮ

ŘEDITEL AHRM KUDLÁČEK: KVŮLI NEDOSTATKU PRACOVNÍKŮ DNES ZAMĚSTNAVATELÉ ŽIJÍ POUHOU PŘÍTOMNOSTÍ a NEROZVÍJÍ KOMPETENCE ZAMĚSTNANCŮ


Výkonný ředitel společnosti ACCON human resources management, s.r.o (AHRM) Ladislav Kudláček vede v rámci skupiny ACCON Group, a.s. vzdělávací projekty pro firmy, města, obce a kraje. Je absolventem Masarykovy univerzity a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Účastnil se výměnných pobytů na Univerzity of Helsinki a Univerzity of Delhi, což dokládá, jeho zálibu ve vzdělávání. Přinášíme vám rozhovor o vzdělávání v Česku, o dojíždění na Moravu, nebo zkušenostech z Gudžarátu v Indii, a především o jeho plánech do budoucna.

Kde mají čeští zaměstnanci největší deficity a co nejčastěji podceňují jejich zaměstnavatelé?

Čeští zaměstnanci jsou kvalifikovaní a nechybí jim odbornost. Na odborných kurzech jsou často vedeny velmi fundované diskuze. Problém vidím spíše v tom, že zaměstnancům občas chybí motivace dále se vzdělávat. Zaměstnavatelé se dnes potýkají s nedostatkem pracovníků, díky čemuž často nestíhají vykonávat běžnou činnost firmy, natož vzdělávat. Pod tímto tlakem žijí pouhou přítomností a nevěnují pozornost rozvoji odborných i obecných kompetencí. To vede k tlaku na výkon a tím způsobené únavě, která může vést až ke ztrátě motivace.

Největší deficit osobně vidím v podceňování lidského rozměru a budování firemní kultury. To je běh na dlouhou vzdálenost, vyžaduje usilovnou práci a za jedno odpoledne to nevyškolíte. Z konkrétních dovedností nevynikáme v IT. Týká se to i mladé generace, která nezvládá efektivně ovládat kancelářské softwary – jako např. MS OFFICE. Další oblastí je neznalost zásad kyberbezpečnosti a oblasti ICT, které směřuje do oblasti technologií průmyslu a služeb 4.0.

Jak se liší vzdělávání v obcích oproti firmám?

Liší se v jedné fundamentální rovině. Tím je zákon o úřednících ÚSC, který ukládá povinnost absolvovat min. 18 dnů školení za 3 roky. Existuje tu také povinnost akreditovat kurzy u Ministerstva vnitra. Veřejná správa si chce tímto ohlídat kvalitu. AHRM v současné době patří co do šíře nabídky akreditovaných kurzů na míru k nejvýznamnějším společnostem na trhu. Konkurence je vysoká a musí se dlouhodobě plánovat vzhledem k potřebě získat včas akreditace.

Na druhou stranu má veřejná správa menší zkušenosti s uzavřenými kurzy, protože často spoléhá na velmi širokou nabídku otevřených kurzů v odborné legislativní oblasti. My jim ukazujeme cestu, že uzavřené kurzy mohou dát jejich zaměstnancům více a často jsou v přepočtu na účastníka levnější.

Firmy povinnost vzdělávat ze zákona nemají, pokud pominu základní kurzy například BOZP apod. Proto, jsou více pod tlakem okamžitých provozních potřeb. Také jsou závislé na ekonomických ukazatelích a na tom, zda si na vzdělávání vydělají. Výhodou je, že si mohou definovat obsah a cíle a kurzy nejsou tolik svázány podmínkami akreditace.

Jak se vám spolupracuje s lektory?

V podstatě dobře. Zakládáme si na tom, že s lektory spolupracujeme dlouhodobě. Dokáží s námi sdílet i těžší okamžiky. My jim to oplácíme tím, že se rádi podělíme o ty dobré. Je ale pravda, že komunikace se špičkovými odborníky nebývá jednoduchá. Zvláště, když se v jejich oboru plně neorientujete. Ale kde je vůle, tam je cesta a za to jim moc děkuji.

Vím o tobě, že jsi působil i v neziskovém sektoru. Co přesně jsi měl na starosti?

Práce nevládních organizací je něco, co mě vždy lákalo a láká. Stále jsem s ním v kontaktu a snažím se pomáhat. Tyto organizace bez soukromého sektoru nemohou přežít. Obyčejní lidé je zase potřebují ke zlepšení kvality života. Když jsem pracoval v Indii v organizaci CHETNA, měl jsem na starosti tvorbu metodiky vyhodnocování úspěšnosti projektů ve slamech. Pomáhal jsem zjišťovat, jak se díky nim zlepší kvalita života dětem a ženám z nejchudších vrstev.

U společnosti Člověk v tísni moje práce spočívala zejména v organizační, informační a logistické podpoře projektových manažerů v Afghánistánu. Byla to jedna z nejnáročnějších prací na psychiku a komunikaci, kterou jsem zažil. Lidé, se kterými jsem se setkal, do dnešních dnů obdivuji jak z hlediska lidského, tak i profesionálního a jsou pro mne vzory. Např. Šimon Pánek je naprosto profesionální manažer a ohromný člověk.

Ve vzdělávání se pohybuješ přes 10 let. V čem se za tu dobu odvětví změnilo?

Už v Gudžarátu, kde jsem pracoval pro nevládní organizaci jsem se zabýval vzděláváním zaměřeným na pomoc lidem ve slamech. Obdobně v rámci následné práce pro organizaci Člověk v tísni.

Vzdělávání dospělých v Česku je samozřejmě odlišné. Jedná se o komerční aktivity pro vysoce vzdělané lidi. Tento segment trhu je dynamický, rychle se rozvíjí a naše nabídka musí reagovat třeba na vnitrofiremní problémy a také na vnější podněty. Vzdělávání je tu bohužel hodně závislé na evropských dotacích, což se odráží na výkyvech v poptávce. Ještě donedávna rozhodovala hlavně cena o tom, kdo bude poskytovat vzdělávání. Toto se naštěstí postupně mění a firmy i veřejný sektor si začínají uvědomovat, že kvalita se do ceny promítá. K ideálu máme ale ještě daleko a musíme se tomu přizpůsobit.

Máš za sebou docela bohatou profesní kariéru. Co tě přimělo zakotvit právě v ACCON GROUP?

ACCON má jednu obrovskou výhodu. Nenabízí nudnou práci. Myslím, že každému zaměstnanci dokáže nabídnout velmi zajímavé a kreativní uplatnění.

Jaké máte v AHRM plány do budoucna?

Chceme být kreativní, nabízet více než konkurence a využívat znalostí a dovedností napříč sektory, ve kterých působíme. V současné době je pro nás důležitá oblast vzdělávání úředníků ÚSC a další firemní vzdělávání. Pro veřejnou správu chceme doplňovat naši nabídku, dávat obcím, městům a krajům o něco více než jen akreditované kurzy u MV, zahrnout i např. oblast sociálních služeb. Nabídneme takovou kombinaci témat, které pokryjí poskytovatele sociálních služeb, jejich zřizovatele i dohlížitele z veřejné správy. Chceme využít synergie.

Tato synergie má být důležitým faktorem i pro rozvoj firemního vzdělávání. Snažíme se vybudovat a rozvíjet ICT vzdělávání propojující soukromý sektor a školství. Připravili jsme ve spolupráci s partnery vzdělávací programy zaměřené na oblast ICT a technologií průmyslu a služeb 4.0 a snažíme se je nabízet na školách v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Využíváme právě zkušeností z firem a aplikace jejich zkušeností. Bohužel zatím narážíme na malý zájem škol. Nechceme ale tuto oblast hned zavrhnout, jelikož v tom vidíme budoucnost. Budoucnost je v tom, že školy budou už na základním stupni nabízet vysoce kvalitní technologické vzdělávání v oblasti ICT, internetu věcí (IoT) apod. Budou používat styl výuky, která propojí znalosti a dovednosti z různých oborů. Již teď spolupracujeme s partnery na programech, ve kterých nabízíme kurzy za použití technologií IoT, kloubíme zde výuku ICT, kyberbezpečnosti, matematiky, chemie a fyziky. Učíme pedagogy jak s pomocí nových technologií a zábavnou formou vést studenty k aplikování znalostí při tvorbě nových chytrých technologií. V tomto vidím budoucnost českého vzdělávání, nikoli v zavádění pracovního vyučování, dílen apod., přidaná hodnota je v takovém případě nižší a není to cesta pro znalostní ekonomiku, kterou bych chtěl vidět v ČR. Každé dítě či student by měl směřovat k výběru své budoucnosti přes zábavné učení, aby si mohl zvolit to, co ho baví a v čem vyniká. K tomu potřebujeme kvalitní pedagogy, které chceme připravovat i my. Kvalitní pedagogové připraví kvalitní zaměstnance pro firmy, naše zákazníky. Ti pak budou prosperovat a my s nimi.

Máte zájem o vzdělávání? Kontaktujte nás na telefonním čísle 224 312 926 nebo emailové adrese info@accon.cz.