SPECIALISTKA NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALCOVÁ: PRO NAŠE KLIENTY SE SNAŽÍME HLEDAT ŘEŠENÍ I TAM, KDE SE ZDÁ, ŽE UŽ NENÍ

SPECIALISTKA NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALCOVÁ: PRO NAŠE KLIENTY SE SNAŽÍME HLEDAT ŘEŠENÍ I TAM, KDE SE ZDÁ, ŽE UŽ NENÍ


Ing. Lucie Malcová, absolventka České zemědělské univerzity v Praze, obor Veřejná správa a regionální rozvoj, je Specialistkou ACCON GROUP v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již 6. rokem. Za tu dobu připravovala zakázky financované z prostředků EU, národních dotačních programů, tak i ty, které se zadávají dle vnitřních směrnic klientů. Říká: „Pro naše klienty se snažíme hledat řešení i tam, kde se zdá, že už není. To vše s velkým respektem, jaký si tato problematika vyžaduje.“ Pod jejím vedením nabízí ACCON GROUP komplexní služby pro zadavatele.

Problémů s výběrovými řízeními jsou neustále plná média. Proč je tahle disciplína tak náročná?

To je celkem dobrá otázka. Myslím, že nejnáročnější jsou zadávací řízení, která jsou financována z prostředků Evropské unie. S nimi jde v ruku v ruce nekončící kolotoč kontrol, který musí zadavatelé zvládat. Není jednoduché se v tom orientovat, když to neděláte každý den.

Co si obec může koupit sama a co už musí soutěžit dle zákona?

Zakázky na dodávky a služby do 2 mil Kč bez DPH a zakázky na stavební práce do 6 mil Kč bez DPH nespadají pod působnost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jedná se o tzv. zakázky malého rozsahu na které spadá výjimka dle zákona. Tyto zakázky se řídí dle vnitřních směrnic zadavatelů nebo dle pravidel poskytovatelů dotace.

Na co se tedy musím jako zástupce obce připravit, pokud chci udělat nějaké „výběrko“?

Záleží, o jaký druh zadávacího řízení se bude jednat. Ale obecně je důležité mít předem dobře připravené soutěžní podklady (projekt, technické specifikace apod.). Samotný bezproblémový průběh zadávacího řízení se samozřejmě předem zaručit nedá. Každopádně štěstí přeje připraveným. Pokud máte vše dobře připraveno, riziko opakování, nebo nějakých prohraných soudních sporů se snižuje.

Co pro své klienty tedy zařizuješ?

Zajišťuji kompletní agendu celého postupu, který směřuje k výběru dodavatele, tak aby s tím zadavatel měl co nejmenší starosti. Samotný průběh zadávacího řízení začíná přípravou a kompletací podkladů před vyhlášením zakázky, dále se starám o průběh zadávacího řízení, to zahrnuje: příjem nabídek, vyřízení dotazů, otevírání nabídek, pak následuje vyhodnocení nabídek, kompletace a předání podkladů zadavateli. V neposlední řadě jsme součinní při podpisu smlouvy a také, pokud je potřeba, tak i při samotné realizaci zakázky. Zejména u projektů s nějakou formou veřejné podpory, administrativa nekončí u výběru dodavatele.

Co jsou hlavní změny, které v tomto ohledu zavedl zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek oproti zákonu č. 136/2006 Sb.?

Asi tou největší změnou byla myšlenka snížení administrace veřejných zakázek a přenesení větší zodpovědnosti na zadavatele. Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je postaven jako takový „návod“, jak správně soutěžit veřejné zakázky. Tuto změnu oceňuji například u posuzování a hodnocení nabídek. Dříve musel zadavatel posoudit všechny přijaté nabídky a poté je vyhodnotil podle hodnotících kritérií. Nyní zákon dovoluje, že zadavatel může použít opačný postup, což znamená, že si nabídky může vyhodnotit podle hodnotících kritérií a následně posoudit splnění podmínek účasti pouze u první nabídky v pořadí, to proces zrychluje.

Co tě přimělo založit si v rámci ACCON GROUP vlastní společnost? V čem jsou výběrová řízení natolik odlišná?

Bude to výzva. Beru to jako další logický krok a profesní rozvoj. Organizace veřejných zakázek je specifická činnost, ve které má naše firma dlouholetou odbornou praxi a kterou je vhodné plnohodnotně rozvíjet.

Je něco, co tě po letech organizace výběrových řízení ještě překvapí?

Nemám ráda stereotypní činnosti a organizace zadávacích řízení rozhodně stereotypní činnost není. Dá se říci, že každý den je něco, co mě dokáže ještě překvapit.