Dotace na chodníky a cyklostezky? Štěstí přeje připraveným!

Dotace na chodníky a cyklostezky? Štěstí přeje připraveným!


Plánuje vaše obec, nebo kraj výstavbu chodníku, nebo cyklostezky? S těmito projekty máme mnoholeté zkušenosti a naše žádosti vykazují vysokou úspěšnost. Sestavili jsme pro vás krátký seznam doporučení na co si dát pozor a co mít připraveno, pokud se do projektu chcete pustit.

Státní fond dopravní infrastruktury nabízí až 85 % podporu na výstavbu a opravy chodníků, cyklistických stezek a související projekty. Letošní žádosti je potřeba podávat nejpozději do 15.10. (chodníky), respektive 22.10. 2019 (cyklostezky).

Špatně zpracovaná projektová dokumentace? Mnoho práce, kterou jste si mohli ušetřit!

Pokud zpracováváte projektovou dokumentaci již s ohledem na požadavky dotace, ušetříte si zbytečné změny projektu v průběhu realizace a celkově práci navíc. Je tedy třeba plánovat s ohledem na pravidla poskytovatele.

Bez pravomocného stavebního povolení se neobejdete.

Stavební řízení v těchto případech může zabrat od 3 měsíců do 2 let. Jedná se o podmínku dotace, bez které se neobejdete. Tato výzva je však vypisována periodicky, takže nevěšte hlavu a začněte plánovat na rok 2020!

Největší změnou oproti minulosti a častým kamenem úrazu jsou nová bodovací kritéria žádostí.

S nimi přichází riziko, že vaše žádost bude ohodnocena hůře, než ty ostatní a nezískáte potřebné financování. Potíž spočívá v tom, že předem nevíte, kolik bodů bude potřeba. Žádost je tedy třeba připravovat s ohledem na kritéria dané dotace, kterých je celá řada.

Výběrová řízení není radno je podceňovat.

Není nic zdlouhavějšího než nutnost výběrové řízení opakovat, nebo se zaplétat do problémů kvůli špatné přípravě. Díky současné situaci na stavebním trhu je také často složité najít pro zakázky vůbec nějaké uchazeče.

Na co mohu, a naopak nemohu čerpat podporu?

Dotace nepokrývá položky jako například: Osvětlení, mobiliář (mapy, lavičky atd.), osázení vegetací apod. je tedy potřeba s těmito náklady v rozpočtu počítat

Dotace je průběžně financována.

Dotace vám sice pokryje většinu nákladů, ale je stále potřeba mít připravené prostředky na vaši spoluúčast (15 % nákladů projektu) a na případné nezpůsobilé náklady.

Nejdůležitější rada? Svěřte se do rukou odborníků.

Zasadíme se o to, aby vaše příprava nepřišla vniveč, zajistíme hladký průběh projektu a budeme vám stát po boku od přípravy až po udržitelnost. Kontaktujte nás

 

publikováno 19.08.2019