ACCON otevírá kurzy pro učitele v rámci programu Komenský 4.0

ACCON otevírá kurzy pro učitele v rámci programu Komenský 4.0


Společnost ACCON se dlouhodobě zabývá vzděláváním v soukromé sféře a státní správě. Nyní jsme se rozhodli rozšířit naši působnost o akreditované kurzy pro učitele v rámci programu nazvaného Komenský 4.0

V rámci Programu nabízíme českým školám ty nejmodernější znalosti a výukové pomůcky, které jsou na trhu dostupné. Připravíme na technologickou revoluci i vaši školu

Pro školní rok 2019/20 nabízíme tyto otevřené kurzy:

Kyberšikana a kyberbezpečnost pro pedagogy

Cíl kurzu

Získání znalostí a dovedností v oblasti zásad digitální komunikace a prevence kyberšikany, kybernetické bezpečnosti aplikovatelné do každodenního života. Zejména pak v oblasti bezpečnosti dat, bezpečnosti informací a technologií. Dále se bude jednat o technologie komunikace, sdílení dat sociálních sítí, bezpečnosti informací a technologií, kyberšikany apod.

V návaznosti na odbornou část bude následovat praktická aplikace poznatků při výuce včetně metodických návodů.

Rámcový obsah kurzu:

 • Základy bezpečnosti v digitálním světě
 • Bezpečnost na internetu, prevence rizik na internetu pro dospělé uživatele, studenty a děti
 • Sociální inženýrství a krádeže identity, rizika pro uživatele, studenty a děti
 • Bezpečná e-mailová komunikace a kyberšikana, rizika a jak jim předcházet
 • Sociální sítě a kyberšikana, rizika a jak jim předcházet
 • Bezpečnost hesla
 • Zabezpečení operačního systému
 • Zálohování a ochrana dat
 • Chytré telefony (Smartphony) a rizika jejich používání
 • Online platby (zásady bezpečnosti)
 • Fyzické zabezpečení ICT zařízení (prevence krádeží)
 • Metodika výuky digitální komunikace a kyberbezpečnosti

lektor:

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Působí jako lektor a pedagog odborných kurzů na Střední průmyslové škole Jihlava. Vede kurzy grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Zároveň působí jako odborný lektor kyberbezpečnosti a kyberšikany pro pedagogy, veřejnou správu a podnikatelskou sféru.

Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor Aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno.

Přihlásit se

Jak učit internet věcí a služeb

Cíl kurzu

Kurz seznamuje účastníky s pojmem a možnostmi tzv. internetu věcí a služeb. Účastníci zjistí, jaká data lze měřit a vyzkouší si různé způsoby jejich využití. Mimo teoretické části, čeká na účastníky praktická část, kdy si vyzkouší vytváření vlastní aplikace a předání metodických plánů pro výuku. Kurz využívá vzdělávací platformu BigClown od společnosti Hardwario.

Rámcový obsah kurzu:

 • Úvod (1 hod)
 • Představení Clownopolis od Hardwaria jako ukázkového modulu pro demonstraci IoT
 • Teoretická část (2 hod)
 • Makropohled – Co je internet, co je internet věcí (IoT), jak spolu souvisí a pohled do historie a budoucnosti
 • Mikropohled – Jak internet věcí dělá svět kolem nás chytřejší (bezpečnější, ekologičtější, ekonomičtější a pohodlnější) a jak mění / změní naše životy
 • Klíčové technologie, na kterých internet věcí stojí
 • Možnosti využití IoT stavebnic v prostředí školy
 • Organizace a plánování pracovní činnosti
 • Dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci
 • Jednoduché konstrukční prvky (návrh a sestavení), ověření jejich funkčnosti
 • Využití IoT v domácnosti – elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, bezpečnost a ekonomika provozu
 • Praktická část (4 hod)
 • Seznámení s IoT stavebnicí a souvisejícím hardwarem a softwarem
 • Postavení vlastních IoT řešení:
 • Monitor vnitřního klimatu, Alarm, Měření spotřeby elektřiny/vody
 • Aplikace teoretických poznatků a znalostí na konkrétních IoT řešeních
 • Seznámení s dalšími podpůrnými materiály pro výuku IoT
 • Vzájemné propojování jednotlivých digitálních zařízení
 • Stavebnice (elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž
 • Využití technické dokumentace, příprava vlastního náčrtu
 • Sestavování podle návodu, náčrtu, plánu
 • Zpětná vazba (0,5 hod)
 • Diskuze a nejčastější otázky a odpovědi (0,5 hod)

lektor:

Ing. Alan Fabík

Působí jako lektor IoT. Má za sebou pobyty v zahraničí zaměřené na výuku IoT. Poslední pobyt absolvoval ve Finsku, kde se soustředil na poznávání principů jejich inovativních metod výuky.

Působí na různých řídících a obchodních pozicích přes 25 let, většinou ve společnostech vyrábějících zabezpečovací a komunikační systémy. Byl obchodním ředitelem JABLOTRON ALARMS a.s. a výkonným ředitelem JABLOTRON PROJECTS s.r.o. V roce 2016 opustil Jablotron a založil HARDWARIO - startup vyvíjející IoT stavebnici BigClown, se kterou se na reálných projektech vyučují digitální dovednosti (elektronika, programování, IoT, BigData a 3D tisk). 

Je absolventem FMMI VŠB - Technické univerzity v Ostravě.

Přihlásit se

Digitální a počítačová grafika ve výuce

Cíle kurzu ADOBE PHOTOSHOP:

 • porozumět principům bitmapové grafiky
 • nastavit a změnit základní parametry obrazu
 • provádět geometrické korekce obrazu
 • upravovat jas a kontrast
 • upravovat barvy
 • retušovat obrazy
 • vybírat části obrazů
 • používat vrstvy
 • vkládat text
 • ukládat, exportovat a tisknout obrazy
 • zvládnout výuku programu

Cíle kurzu ADOBE Illustrator:

 • ovládat Illustrator
 • používat kreslící nástroje
 • vytvářet a editovat Bézierovy křivky
 • formátovat objekty
 • manipulovat s objekty
 • pracovat s textem
 • tisknout a exportovat dokumenty
 • naučit se předávat znalosti a dovednosti při výuce

Cíle kurzu ADOBE InDesign:

 • základní typografické pojmy
 • ovládat InDesign
 • vytvářet jednodušší dokumenty
 • vytvářet textové a grafické rámečky
 • pracovat s odstavci a znaky
 • pracovat s tabulkami
 • definovat barvy
 • importovat texty a grafiku
 • tisknout a exportovat dokument
 • předávat znalosti a dovednosti ve výuce

Lektor:

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Působí jako lektor a pedagog odborných kurzů na Střední průmyslové škole Jihlava. Vede kurzy grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Zároveň působí jako odborný lektor kyberbezpečnosti a kyberšikany pro pedagogy, veřejnou správu a podnikatelskou sféru.

Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor Aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno.

Přihlásit se