KOMENSKÝ 4.0 - Kyberšikana a kyberbezpečnost pro pedagogy

KOMENSKÝ 4.0 - Kyberšikana a kyberbezpečnost pro pedagogy


V rámci Programu nabízíme českým školám ty nejmodernější znalosti a výukové pomůcky, které jsou na trhu dostupné. Připravíme na technologickou revoluci i vaši školu

Pro školní rok 2019/20 nabízíme kurz:

Kyberšikana a kyberbezpečnost pro pedagogy

Cíl kurzu

Získání znalostí a dovedností v oblasti zásad digitální komunikace a prevence kyberšikany, kybernetické bezpečnosti aplikovatelné do každodenního života. Zejména pak v oblasti bezpečnosti dat, bezpečnosti informací a technologií. Dále se bude jednat o technologie komunikace, sídlení dat sociálních sítí, bezpečnosti informací a technologií, kyberšikany apod. V návaznosti na odbornou část bude následovat praktická aplikace poznatků při výuce včetně metodických návodů.

Rámcový obsah kurzu:

 • Základy bezpečnosti v digitálním světě
 • Bezpečnost na internetu, prevence rizik na internetu pro dospělé uživatele, studenty a děti
 • Sociální inženýrství a krádeže identity, rizika pro uživatele, studenty a děti
 • Bezpečná e-mailová komunikace a kyberšikana, rizika a jak jim předcházet
 • Sociální sítě a kyberšikana, rizika a jak jim předcházet
 • Bezpečnost hesla
 • Zabezpečení operačního systému
 • Zálohování a ochrana dat
 • Chytré telefony (Smartphony) a rizika jejich používání
 • Online platby (zásady bezpečnosti)
 • Fyzické zabezpečení ICT zařízení (prevence krádeží)
 • Metodika výuky digitální komunikace a kyberbezpečnosti

lektor:

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Působí jako lektor a pedagog odborných kurzů na Střední průmyslové škole Jihlava. Vede kurzy grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Zároveň působí jako odborný lektor kyberbezpečnosti a kyberšikany pro pedagogy, veřejnou správu a podnikatelskou sféru. Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno.

Přihlásit se