Komenský 4.0 - Digitální a počítačová grafika ve výuce

Komenský 4.0 - Digitální a počítačová grafika ve výuce


V rámci Programu nabízíme českým školám ty nejmodernější znalosti a výukové pomůcky, které jsou na trhu dostupné. Připravíme na technologickou revoluci i vaši školu.

Pro školní rok 2019/20 nabízíme, mimo dalších, i tento akreditovaný kurz:

Digitální a počítačová grafika ve výuce

V rámci kurzu ADOBE PHOTOSHOP se naučíte:

 • porozumět principům bitmapové grafiky
 • nastavit a změnit základní parametry obrazu
 • provádět geometrické korekce obrazu
 • upravovat jas a kontrast
 • upravovat barvy
 • retušovat obrazy
 • vybírat části obrazů
 • používat vrstvy
 • vkládat text
 • ukládat, exportovat a tisknout obrazy
 • zvládnout výuku programu

V rámci kurzu ADOBE Illustrator se naučíte:

 • ovládat Illustrator
 • používat kreslící nástroje
 • vytvářet a editovat Bézierovy křivky
 • formátovat objekty
 • manipulovat s objekty
 • pracovat s textem
 • tisknout a exportovat dokumenty
 • naučit se předávat znalosti a dovednosti při výuce

V rámci kurzu ADOBE InDesign se naučíte:

 • základní typografické pojmy
 • ovládat InDesign
 • vyvářet jednodušší dokumenty
 • vytvářet textové a grafické rámečky
 • pracovat s odstavci a znaky
 • pracovat s tabulkami
 • definovat barvy
 • importovat texty a grafiku
 • tisknout a exportovat dokument
 • předávat znalosti a dovednosti ve výuce lektor:

Lektor

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Působí jako lektor a pedagog odborných kurzů na Střední průmyslové škole Jihlava. Vede kurzy grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Zároveň působí jako odborný lektor kyberbezpečnosti a kyberšikany pro pedagogy, veřejnou správu a podnikatelskou sféru. Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno.

Přihlásit se