Chcete ušetřit firemní náklady? Zvažujete investici do úspor? Nyní je možné získat na tuto investici dotační podporu.

Chcete ušetřit firemní náklady? Zvažujete investici do úspor? Nyní je možné získat na tuto investici dotační podporu.


Chcete ušetřit firemní náklady? Vedete energeticky náročné podnikání a zvažujete investici do úspor? Až do dubna 2020 je možné získat na tuto investici dotační podporu.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabízí až 50 % podporu na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žádosti je možné podávat až do 30.4.2020. Jaké podklady je potřeba si připravit a jaké bývají největší úskalí pro žadatele? Sepsali jsme pro vás krátký seznam odpovědí.

Má pro mě dotace smysl?

Podpora je přidělována v rozmezí 500 tis. až 375 mil. Kč při 50 % hrazených výdajů. Vzhledem k administrativní i časové náročnosti projektu nedoporučujeme pouštět se do projektů s menšími investičními náklady než 3 milionů korun. Realizace projektu má smysl zejména u starších provozů, kde dlouhodobě nedošlo k větším modernizacím. Pro objektivní posouzení je vždy nutné zvážit specifika konkrétního provozu a posoudit, zdali má projekt potenciál na úspěch u donátora.

Co budu k dotaci potřebovat?

Energetický posudek, projektovou dokumentaci a projektový záměr. Na všechny tyto dokumenty je třeba najít spolehlivého dodavatele.

Na co a jak velkou podporu tedy mohu žádat?

Míra podpory se odvíjí od velikosti vaší firmy a pohybuje se mezi 30-50 % způsobilých nákladů. Způsobilé náklady jsou například:

  • rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
  • zavádění a modernizace systémů měření
  • nové osvětlení
  • zateplení, vzduchotechnika
  • využití odpadní energie ve výrobě
  • instalace OZE a akumulace pro vlastní spotřebu
  • energetický posudek, projektová dokumentace a náklady na výběrové řízení.

Máte zájem pořídit si nový stroj pro Vaše podnikání?

V rámci programu Úspory energie lze získat i dotaci na pořízení nové technologie za předpokladu, že je stávající technologie, která je zároveň energeticky nehospodárná nahrazena novou energeticky méně náročnou technologií.

Dotaci je nutné předfinancovat.

Dotace sice může pomoci s jinak finančně náročným projektem, ale je zapotřebí mít na paměti, že dotace se vyplácí až po vzniku daných nákladů. Je proto třeba mít ve firmě pro její realizaci připravené prostředky. Toto riziko se dá zmírnit správně nastaveným financováním projektu, kdy jsou vám prostředky na projekt vypláceny postupně.

Výběrová řízení není radno podceňovat.

U dotovaných projektů je nutné na zakázku vypsat výběrové řízení dle pravidel donátora. Vybrat správného dodavatele a zároveň dodržet všechny zákonné podmínky není nic snadného. Je třeba mít nastudovaný zákon o veřejných zakázkách a pravidla donátora.

Nejdůležitější rada? Svěřte se do rukou odborníků.

S projekty úspor máme bohaté zkušenosti. Pomůžeme vám najít ty správné dodavatele a odborníky a pomůžeme vám připravit projekt který uspěje při žádání o dotaci. Zasadíme se o to, aby vaše příprava nepřišla vniveč, zajistíme hladký průběh projektu a budeme vám stát po boku od přípravy až po udržitelnost. Kontaktujte nás