MĚSTSKÝ ÚŘAD LUHAČOVICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LUHAČOVICE

Realizace vzdělávání v rámci projektu „Luhačovice – rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě“ Stručný popis zakázky: legislativa, finanční řízení, rozpočtová pravidla, odborná školení odborů stavebnictví, životní prostředí, měkké dovednosti –...
MĚSTSKÝ ÚŘAD ORLOVÁ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ORLOVÁ

Realizace vzdělávání zaměstnanců MěÚ Orlová Stručný popis zakázky: lrealizace vzdělávacích kurzů v oblasti moderních metod a nástrojů řízení lidskýkch zdrojů, znalostí příslušné legislativy, komunikace s veřejností. Deba realizace: červen 2018 – ...
MAGISTRÁT STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOV

MAGISTRÁT STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOV

Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání Stručný popis zakázky: realizace kurzů správní řád, přestupkový řád, občanský zákoník, zákon o obcích, stavební zákon, kontrolní řád, exekuce, daňový řád, zákoník práce, smluvní vztahy v rámci realizace...
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů – část 2 – Odborný rozvoj zaměstnanců – Legislativa ve veřejné správě I. a část 3 – Odborný rozvoj zaměstnanů – Stavební legislativa Stručný popis...
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Realizace kurzů Kybernetická bezpečnost Stručný popis zakázky: Realizace vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a měkkých dovedností v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem“ Deba realizace: duben 2018 – říjen...