Projekt byl zaměřen na proškolení našich zaměstnanců v oblasti technického a odborného vzdělávání, dále proběhla školení zaměřená na měkké a manažerské dovednosti, které přispějí k vyšší úrovni našich služeb. Naši zaměstnanci jsou nyní kvalifikovaně proškoleni.

Tento projekt byl spolufinancován za podpory Operačního programu zaměstnanost.

Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013279

Operační program Zaměstnanost plus

European Social Fund Plus (europa.eu)