1993 - 2023 ACTIVITY CONSULTING

Dotace pro OBCE dotace pro firmy
AktualityO nás

ZAČNĚTE SVŮJ PROJEKT DNES!

ZÍSKAT BEZPLATNOU KONZULTACI

Získejte dlouhodobého spolehlivého partnera

Krajské, národní a evropské dotace pro obce a města

Poskytujeme kompletní přípravu investičních i neinvestičních projektů pro financování z krajských, národních a evropských fondů. Přehled aktuálních výzev zde. Aktivně se účastníme přípravy před podáním žádosti o dotaci i následné realizace a udržitelnosti projektu. Naším cílem je nejen dotaci získat, ale zejména Váš projekt úspěšně realizovat!

Využijte příležitosti pro rozvoj

Krajské, národní a evropské dotace pro firmy

Vyhodnotíme Váš záměr a pomůžeme Vám se získáním financování rozvoje firmy z krajských, národních a evropských fondů. Přehled aktuálních výzev zde. Aktivně se účastníme přípravy před podáním žádosti o dotaci i následné realizace a udržitelnosti projektu. Pro autory inovativních projektů a investory jsme vytvořili ACCelerator. Bullseye – spolupráce s námi je trefa do černého!

Naše specializace

Dokážeme to. Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci.

Energetická řešení a obnovitelné zdroje

Výstavba a rekonstrukce budov, vzdělávacích zařízení

Vodohospodářská, dopravní a technická infrastruktura

Odpadové hospodářství a recyklace

Zeleň a zadržování vody ve městech i krajině

Zařízení pro sport a volný čas

Inovace produktů a služeb

Vývoj, nákup a transfer technologií

Sociální a zdravotní projekty

Naše služby

Co pro Vás můžeme udělat

Bezplatně vyhodnotíme Váš projekt z hlediska dotačních příležitostí, pomůžeme Vám s přípravou a podáme žádost o dotaci. Následně Vás provedeme procesem k uzavření smlouvy s příslušným donátorem, podílíme se na realizaci Vaše projektu až do závěrečného vyúčtování akce a načerpání co nejvyššího podílu dotace. Neopouštíme Vás v navazující době udržitelnosti a monitoringu, popřípadě řešíme další navazující projekty.

Analýza dotačních příležitostí

Zdarma Vám vyhodnotíme projekt a vhodné financování z dotačních zdrojů.

Žádost o dotaci

Zpracujeme žádost o dotaci a zkompletujeme povinné přílohy pro poskytovatele dotace.

Dotační management

Provedeme Vás administrací dotace s cílem ji co nejúčelněji využít.

Udržitelnost a monitoring

I po ukončení projektu pro Vás můžeme zajišťovat monitoring v době udržitelnosti.

slovo ředitele

Vy znáte své cíle.

My cesty jak jich dosáhnout.

Jsme společností, která hledí do budoucnosti, a to odráží i náš přístup k práci. Nejednáme prvoplánově, ale snažíme se vždy o komplexní řešení s dlouhodobým významem. Stejně tak naše partnerství s klienty je založeno na pevných základech, které si budujeme mnohaletou spoluprací.

Ing. Veronika Hynková, výkonná ředitelka ACCON managers & partners, s.r.o.

 

Kontaktujte nás

Dotace

8 + 13 =

Šmeralova 170/31
170 00 Praha 7
+420 731 106 576
info@accon.cz