Výstavba splaškové kanalizace v obci Hradečno - Nová Studnice s podporou Ministerstva zemědělství

Dotace:  5 930 600,00 Kč

Rozpočet projektu:  9 124 000,00 Kč