Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MÚ Valašské Klobouky


Stručný popis zakázky:

Projektové řízení v investiční výstavbě - v rámci něho problematika legislativy, finančního řízení, veřejných zakázek a jejich kontroly realizace

Deba realizace: leden 2018 - prosinec 2018

Počet osob: 7 osob v 18 kurzech

finanční hodnota zakázky: 220 000 Kč bez DPH

více informací o zakázce: ZDE

 

Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MÚ Valašské Klobouky


Stručný popis zakázky:

Část 2. Finanční řízení ve veřejné správě

Deba realizace: leden 2018 - prosinec 2018

Počet osob: 4 osob ve 4 kurzech po dvou dnech

finanční hodnota zakázky: 80 000 Kč bez DPH

Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MÚ Valašské Klobouky


Stručný popis zakázky:

Část 5. KA 5 Vzdělávání společné pro všechny zaměstnance úřadu
Kybernetická bezpečnost (6x2 dny)
Formální úprava korespondence používané při komunikaci s veřejností (6x1 den)
Moderní úřad (6x1 den)
Část 6. KA 6 Individuální odborné kurzy pro jednotlivé odbory
Matrika (7 osob)

Deba realizace: červen 2017 - leden 2019

Počet osob: 113 osob

finanční hodnota zakázky: 568 000 Kč bez DPH