Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů - část 2 - Odborný rozvoj zaměstnanců - Legislativa ve veřejné správě I. a část 3 - Odborný rozvoj zaměstnanů - Stavební legislativa


Stručný popis zakázky:

realizace vzdělávacích kurzů v oblasti stavební legislativy a v oblasti legislativy ve veřejné správě - včetně oblasti veřejných zakázek, zákona o kontrole, daňových předpisů

Deba realizace: duben 2018 - listopad 2018

Počet osob: 340 osob

finanční hodnota zakázky: 528 000 Kč bez DPH 

více informací o zakázce: ZDE

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů 


Stručný popis zakázky:

realizace vzdělávacích kurzů v oblasti stavební legislativy a v oblasti legislativy ve veřejné správě - včetně oblasti veřejných zakázek, zákona o kontrole, daňových předpisů, rozpočtových pravidel a projektového řízení

Deba realizace: únor 2019 - březen 2019

Počet osob: 60 osob

finanční hodnota zakázky: 243 000 Kč bez DPH