Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru - Stará škola

Stručný popis zakázky:

Získaná dotace:  39 979 955 Kč

Celkový rozpočet projektu:  79 959 910 Kč

Podání žádosti: 2017

Rok realizace: 2018 - 2020

Operační program: OP PIK

více informací o zakázce: ZDE