Komplexní vzdělávací služby pro firmy, veřejnou správu a školy zajišťuje ACCON human resources management, s.r.o.

Chcete li pracovat s vysoce kvalifikovanými odborníky, musíte se jimi stát. Využijte široké nabídky našich služeb!
 • Nastavíme vzdělávání dle specifických potřeb Vaší organizace.
 • Zajistíme odborníky i pro velmi specifické oblasti vzdělávání
 • Vzděláváme interaktivně s důrazem na aplikaci znalostí a dovedností do praxe
 • Nabízíme širokou paletu akreditovaných kurzů nejen pro učitele a státní správu

 

Zpracujeme Vám vzdělávací plán pro vaši organizaci ZDARMA!

Katalog pro firmy

Catalog of training programs for companies

Katalog pro obce a nabídka otevřených kurzů - www.vzdelavaniuradu.cz 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – nabídka kurzů - www.komensky40.cz

Společnost ACCON human resources management, s.r.o. je partnerem projektu DIGITÁLNÍ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGŮ SŠ PRO EFEKTIVNÍ VÝUKU, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP VVV. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012341.

Cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu pro vedení a pedagogické pracovníky škol.

 

Zaujala vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat na: info@accon.cz

Ladislav Kudláček: ředitel ACCON human resources management

Vzdělávání pro školy – Komenský 4.0

Moderní škola nejsou jen technologie ve třídách, ale především učitel, který má náskok před svými žáky a umí jim předat klíčové kompetence pro úspěch ve stále se měnící době. Program Komenský 4.0 přináší do škol nejmodernější technologie, digitalizaci a výukové pomůcky, které jsou na trhu dostupné.

Program zahrnuje realizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, výukových programů a učebních pomůcek. Všechny kurzy jsou akreditovány u Ministerstva školství a je možné na ně uplatňovat podporu z takzvaných Šablon. Všechny naše produkty spojuje:

i) jasná provázanost s rámcovými vzdělávacími programy i každodenní praxí ve školách

ii) kopírují nejnovější vzdělávací i technologické trendy

iii) jsou zajišťovány lektory s dlouholetou praxí v komerčním sektoru i vzdělávání

 

Nabídku našich otevřených kurzů naleznete na našem e-shopu: www.komensky40.cz

 

ZDARMA pomůžeme vaší škole se žádostí o podporu vzdělávání od MŠMT, tvz. Šablonu.

Naše vzdělávací kurzy jsou:

 • Všechny akreditovány u MŠMT a lze na ně uplatnit podporu z tzv. šablon
 • Zaměřeny na digitalizaci, nové metody vzdělávání a technologie průmyslu a služeb 4.0,
 • Provázány s praxí a trendy trhu práce
 • Interaktivní a s důrazem na aplikaci poznatků

Mimo nabízených otevřených kurzů nabízíme na objednávku rovněž následující akreditované kurzy:
 • Jazyk C/C++ programování (32 h)
 • Jazyk C#.NET programování (32 h)
 • Akademie digitální komunikace a kybernetická bezpečnost pro pedagogy  (16 h)
 • Digitální / počítačová grafika - ADOBE PHOTOSHOP (16 h)
 • Digitální / počítačová grafika - ADOBE Illustrator (16 h)
 • Digitální / počítačová grafika - ADOBE InDesign (16 h)
 • Digitální data, databáze (Big data analýzy) (16 h)
 • Internet věcí a služeb 4.0 (8 h)
 • Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie (8 h)
 • Finanční gramotnost (8 h)
 • Makroekonomie a mezinárodní ekonomie (8 h)

Informace o vašich projektech zasílejte na: info@accon.cz

J.A.Komenský

Vzdělávání pro veřejnou správu

Pomáháme zlepšovat a profesionalizovat veřejnou správu jako akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb.
 

Patříme co do velikosti nabídky akreditovaných kurzů mezi 4 největší společnosti v ČR.

 
Nabídku našich otevřených kurzů naleznete na našem e-shopu: www.vzdelavaniuradu.cz

 

Zpracujeme vzdělávací plán vaší instituce a analýzu dotačních možností ZDARMA!

Vzděláváme úředníky v obcích, městech i krajích. Nabízíme více než 220 vzdělávacích programů v oblastech:

Průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků ve veřejné správě
ACCON AKADEMIE pro veřejnou správu
Ucelené vzdělávací programy pro zvýšení kvalifikace konkrétní pozice ve veřejné správě:
 • MPA – Master of public administration
 • Manažerská akademie
 • Inženýrská akademie – Projektový manažer v investiční výstavbě
Osobnostní rozvoj
 • Osobnostní a týmový rozvoj
 • Příprava interních lektorů a koučů
Odborné vzdělávání
 • Finanční a ekonomické řízení
 • Marketing a PR pro veřejnou správu
 • Řízení procesů a projektů
 • Personalistika
Technické vzdělávání v oblastech IT a kyberbezpečnosti
 • Životní prostředí
 • IT Dovednosti
 • Technická odbornost

 

Informace o vašich projektech zasílejte na: info@accon.cz

Jan Framberk: specialista na veřejnou správu

Vzdělávání pro podnikatele a firmy

Pomáháme podnikatelům a firmám v jejich rozvoji a růstu. Nabízíme široké spektrum vzdělávacích programů rozvíjejících praktické i měkké dovednosti:

Vypracujeme pro vás analýzu dotačních možností pro vaše firemní vzdělávání zdarma!

Stáhnout katalog s podrobným popisem kurzů pro firmy

V současnosti nabízíme následující kurzy:

ACCON AKADEMIE pro podnikatele
Ucelené vzdělávací programy pro zvýšení kvalifikace konkrétní pracovní pozice:
 • Manažerská akademie
 • Inženýrská akademie – projektový manažer v investiční výstavbě
 • Inženýrská akademie – projektový manažer ve výrobě
 • Marketingová akademie
 • Akademie pro obchodníky
 • Akademie prodeje
Oblast osobnostního rozvoje
 • Osobnostní a týmový rozvoj
 • Příprava interních lektorů a koučů
Odborný rozvoj
 • Finanční a ekonomické řízení
 • Marketing a PR
 • Řízení procesů a projektů
 • Personalistika
Technické vzdělávání
 • Specializované vzdělávání v oblastech:
 • Životní prostředí
 • IT dovednosti
 • Technická odbornost
Průmysl a služby 4.0
 • Digitální akademie a akademie programování
 • Digitální akademie průmyslu a služeb 4.0
 • Akademie digitální komunikace a kyberbezpečnosti

 

Informace o vašich projektech zasílejte na: info@accon.cz