1993 - 2023 ACTIVITY CONSULTING

Veřejné zakázky technická podpora
AktualityO nás

ZAČNĚTE SVŮJ PROJEKT DNES!

ZÍSKAT BEZPLATNOU KONZULTACI

Získejte dlouhodobého spolehlivého partnera

Organizace veřejných zakázek pro veřejné a dotované zadavatele

Připravíme zadávací dokumentaci s kvalifikačními a hodnotícími kritérii, která reflektují předmět veřejné zakázky, průběh i rizika realizace. Organizujeme průběh veřejné zakázky od vyhlášení až po ukončení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a pravidly od poskytovatele finančních zdrojů. V rámci realizace jsme Vám oporou při řešení změn a úprav smluvních závazků.

Využijte příležitosti pro rozvoj

Technická podpora pro přípravu i realizaci investičních projektů

Podílíme se na přípravě projektů se zapojením prověřených architektů, projektantů, inženýrů, technických a energetických specialistů, ad. Prověřené odborníky sdružujeme http://technickaskupina.cz/ tak, aby byly minimalizovány rizika čerpání dotací v rámci realizace investičních projektů. V průběhu realizace zajišťujeme technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP a finanční dohled.

Naše specializace

Dokážeme to. Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci.

Předprojektová příprava, energetické posudky a studie

zpracování projektové dokumentace

Příprava zadávacích podmínek zadávacího řízení dle zákona a podmínek dotací

zpracování nebo kontrola rozpočtů

Organizace a administrace zadávacího řízení

technický a finanční dozor

autorizované odborné posudky a průzkumy

inženýrská činnost

zpracování vnitřních směrnic pro zakázky malého rozsahu

Naše služby

Co pro Vás můžeme udělat

Spolupracujeme při přípravě Vašeho projektu, zapojujeme prověřené technické odborníky a specialisty. Zpracováváme a kompletujeme zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky se znalostí procesu zadávaní dle zákona i požadavků poskytovatelů dotací. Organizujeme veřejné zakázky a administrujeme jejich průběh od uveřejnění až po podpis smlouvy. V průběhu realizace Vašeho projektu zajišťujeme technický nebo finanční dozor včetně vypořádání změn smluvních závazků.

projektová připravenost

Nabízíme spolupráci při přípravě Vašich projektů s prověřenými projektanty, rozpočtáři, energetiky a dalšími odborníky.

l

zadávací dokumentace

Zpracováváme zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky se znalostí procesu zadávání, technických podmínek i požadavků donátorů.

Organizace zadávacího řízení

Provedeme Vás procesem administrace veřejné zakázky, komunikací s uchazeči až po podpis smlouvy s dodavatelem.

Z

Technický a finační dozor

V průběhu realizace projektu jsme schopni zajistit technický i finanční dozor včetně řešení změn smluvního závazku.

slovo ředitele

Připravenost projektu je základem úspěchu

Project management je to, co nás baví. A také reálné výsledky. Výsledkem nemyslíme vyřízenou dotaci, zrealizovaný kurz nebo ukončenou veřejnou zakázku. Naším cílem je výsledek: postavená škola, vybudovaný nový chodník, úspěšný podnikatelský záměr, realizovaná inovační technologie, vzdělaný a motivovaný tým. Výsledky, které jsou reálné a slouží Vám. To je to, co nám dává sílu pokračovat.

Mgr. Drahomír Mejzr, MBA výkonný ředitel ACCON T&T services, s.r.o.

 

Kontaktujte nás

Veřejné zakázky

5 + 8 =

ŠMERALOVA 170/31
170 00 PRAHA 7
+420 731 106 576
INFO@ACCON.CZ