Digitální vzdělání pedagogů SŠ pro efektivní výuku


Stručný popis zakázky:

Získaná dotace: 4 365 997 Kč

Celkový rozpočet projektu:  5 403 461 Kč

Rok realizace: 2019

Opetační program: OPVVV

​více informací o zakázce: ZDE