Odborné vzdělávání zaměstnanců ESA s.r.o. a partnera


Stručný popis zakázky:

Měkké a manažerské kurzy
Obecné IT
Specializované IT

Deba realizace: září 2017 do 15. února 2019

Počet osob: 508 osob

finanční hodnota zakázky: 1 193 280 bez DPH