Klíč k porozumění


Stručný popis zakázky:

Získaná dotace: 1 455 400 Kč

Celkový rozpočet projektu:  1 455 400 Kč

Rok realizace: 2016

Opetační program: OPPPR