Realizace vzdělávání v projektu „Zvyšování kvalifikace a rozvoj osobnosti zaměstnanců IBG Praha s.r.o.“