Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání


Stručný popis zakázky:

realizace kurzů správní řád, přestupkový řád, občanský zákoník, zákon o obcích, stavební zákon, kontrolní řád, exekuce, daňový řád, zákoník práce, smluvní vztahy v rámci realizace staveb, stavební řád, územní rozhodování, pozemní komunikace, spisová služba, zákon o zadávání veřejných zakázek

Deba realizace: duben 2018 – listopad 2018

Počet osob: 800

finanční hodnota zakázky: 504 000 Kč bez DPH

​více informací o zakázce: ZDE