Projekt realizován s podporou Integrovaného regionálního operačního programu

Dotace: 19 522 545,09 Kč

Rozpočet projektu: 20 236 948,67 Kč