Efektivní správa Zdravého města Dobříše


Stručný popis zakázky:

Projektové a strategické řízení, procesní řízení, komunikace s veřejností, územní plánování, legislativa, občanský zákoník, zákoník práce, finanční řízení, rozpočetnictví, krizové řízení

Deba realizace: duben 2017 – prosinec 2018

Počet osob: 351

finanční hodnota zakázky: 996 250 Kč bez DPH