Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na městském úřadě Hořovice – KA 3 – Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Hořovice


Stručný popis zakázky:

e-government, asertivní jednání úředníka OÚ, etický kodex, hodnocení pracovníků, komunikační dovednosti, manažerské dovednosti, občanský zákoník, strategické plánování a plány rozvoje, rozpočty obcí, financování rozpočtování, správní právo

Deba realizace: květen 2017 – prosinec 2018

Počet osob: 30 osob

finanční hodnota zakázky: 222 500 Kč bez DPH